Quick Links >>> organizacijska klima > merjenje organizacijske klime > zadovoljstvo zaposlenih
 
  employee survey

Organizacijska klima, merjenje organizacijske klime
Kako merimo organizacijsko klimo:

   Nagrajevanje
   Motivacija in zavzetost
   Organiziranost
   Notranji odnosi

Skupno je v anonimnem vprašalniku 60 bistvenih vprašanj s katerimi izmerimo organizacijsko klimo.

Organizacijska klima 
:: Organizacijska klima
Organizacijska klima predstavlja način, kako zaposleni razumejo sistem v organizaciji. Motivirani in zadovoljni zaposleni so danes tisti dejavnik, ki uspešnejša podjetja loči od manj uspešnih.

:: Zadovoljstvo zaposlenih
Zadovoljstvo zaposlenih je ključ do uspeha podjetja saj ima neposredne in posredne vplive na uspešnost organizacije.

:: Vpliv organizacijske klime
Organizacijska klima kot psihološka izgradnja sistema je nekaj najbolj krhkega v celotni organizaciji in zato zahteva posebno previdnost.Organizacijska klima
ORGANIZACIJSKA KLIMA
Pogosto je vodstvo organizacije mnenja, da so njihovi zaposleni dovolj motivirani in zadovoljni ter da je klima v podjetju ugodna.  Preberi več...
4Cs EMPLOYEE SURVEY
Merjenje organizacijske klime
MERJENJE ORGANIZACIJSKE KLIME
S pomočjo anonimnega vprašalnika, ki vsebuje 60 vprašanj zaprtega tipa, izmerimo, analiziramo in dimenzije klime:  Preberi več...
Employee Exit Interviews
Zadovoljstvo zaposlenih
ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Organizacijska klima in zadovoljstvo zaposlenih imata neposredne in posredne vplive na uspešnost organizacije. Povezanost med zadovoljstvom      Preberi več...
Custom Surveys
ZAKAJ JE POMEMBNA ORGANIZACIJSKA KLMA?

Merjenje organizacijske klimeZAKAJ JE POTREBNO REDNO SPREMLJATI STANJE ORGANIZACIJSKE KLIME IN ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH?

Pogosto je vodstvo organizacije mnenja, da so njihovi zaposleni dovolj motivirani in zadovoljni ter da je klima v podjetju ugodna. Toda vprašanje je, ali so tudi zaposleni istega mnenja. Da bi se pravočasno izognili nizki stopnji motiviranosti, slabi klimi in nezadovoljstvu zaposlenih, bi morali vsaj enkrat letno izvajati merjenje organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih. Na podlagi analize rezultatov je potrebno sprejeti ukrepe na področjih, ki jih zaposleni doživljajo kot kritična.

APRIORNE DIMENZIJE ORGANIZACIJSKE KLIME

S pomočjo anonimnega vprašalnika, ki vsebuje 60 vprašanj zaprtega tipa, kar pomeni, da ima anketirana oseba na razpolago določeno vrsto možnih odgovorov od 1 do 5, s katerim izrazi svojo stopnjo strinjanja, izmerimo, analiziramo in interpretiramo sledeče dimenzije klime:
Nagrajevanje,
Motivacija in zavzetost,
Odnos do kakovosti,
Inovativnost in inciativnost,
Razvoj kariere,
Strokovno usposabljanje in učenje,
Notranji odnosi,
Notranje komuniciranje in informiranje,
Poslanstvo in vizija,
Vodenje,
Organiziranost,
Pripadnost organizaciji.employee survey Results driven employee surveys When you need results from your next employee survey, Insightlink can be your trusted research partner. Find out where you stand on the critical 4Cs of employee satisfaction.